Névadónkról

    Sövér Elek

1937-1982

Gyergyóalfaluban született, itt kezdte tanulmányait, majd a marosvásárhelyi Képzőművészeti Líceumban érettségizett. Miután államvizsgázott a kolozsvári Ion Andreescu Főiskola festészeti karán, Aradra helyezték. Innen jött haza Gyergyóalfaluba, rajztanári állásba.

Rajztanári és művészi egyénisége olyan befolyást gyakorolt a község felfogására, hogy hatására több tanítványa vonzódott a képzőművészeti pálya felé. Művész-egyénisége nem szélsőséges magatartást jelentett, hanem olyan emberi magatartást, amely tekintélyével meghódította környezetét. Embersége, ragaszkodása a falutársaihoz, a székely ember népi hagyományaihoz, meghódította nemcsak barátait, kollegáit, de annál inkább tanítványait! Igazi „lokálpatrióta” volt. A szülőföldhöz való ragaszkodás, az öreg ember iránti végtelen szeretete tisztelete és ebből fakadó művészete az az értékes szellemi hagyaték, amelyet ránk örökített! Ez megmaradásának záloga ma is,  elnéptelenedő Székelyföldünkön, itthon Gyergyóalfaluban.

Tanítványai szellemi apjukként tartják számon, elsősorban a festőművészek, de azok is akik más pályát választottak.

Élete delén 47 éves korában halt meg, de életműve után így is a székely és erdélyi festészet élvonalába sorolják.

Balázs József

festőművész-tanár

Sövér Elek festőművész néhány munkája