Ne hagyd magad átverni!

      Az emberkereskedelem,

embercsempészet veszélyei

Az emberkereskedelem fogalma.

Az emberkereskedelem fogalma nagyon tág. Ha egy általános és átfogó meghatározást szeretnénk adni rá, akkor személyek toborzását, szállítását, utaztatását, átmenetielszállásolását vagy átvételét értjük e fogalom alatt, fenyegetéssel vagy erőszakkal, illetve a kényszerítés egyéb formáinak alkalmazásával: elrablással, csalással, megtévesztéssel, kizsákmányolás céljából. A felsoroltak alapján az emberkereskedelem kulcsfogalmai: más emberek kihasználása, kizsákmányolása.

E témával foglalkozni egyre fontosabb és szükségszerűbb a 21. században, tekintettel arra az aggasztó jelenségre, hogy ez az illegális üzlet egyre nagyobb méreteket ölt világszerte. Fölszámolni, megszüntetni lehetetlen, elsősorban a belőle származó hatalmas profit miatt, hiszen a világ legjövedelmezőbb „üzletei” között tartják számon a fegyver- és a kábítószerkereskedelem mellett. Mindeközben a gyermekek, fiatalok és felnőttek biztonsága, jóléte, egészsége forog kockán.

Amit e jelenséggel kapcsolatosan tehetünk, a küzdelem, a hiteles forrásokból való információgyűjtés, tájékozódás. Védekezni hatékonyan akkor tudunk, ha tisztában vagyunk e probléma létezésével, ha szembesülönk a lehetséges változataival. „Jobb félni, mint megijedni”. Az emberkereskedelmet nem kezelhetjük többé tabuként, nem tekinthetünk rá úgy, mint egy tőlünk távol létező jelenségre. A kutatási eredmények azt igazolják, hogy Románia, Bulgáriával együtt nem csak tranzitország, hanem jelentős származási ország is.  Éppen ezért pedagógusként feladatomnak, sőt kötelességemnek érzem tanítványaim tájékoztatását e témakörben, igyekszem fölhívni a figyelmüket a lehetséges veszélyekre, amelyeknek akár ők, akár családtagjaik, barátaik ki lehetnek téve. Tizenharmadik éve tartok rendszeresen előadásokat iskolákban, megelőző célzattal, különösen azóta, amióta tudomásomra jutott, hogy volt diákjaim-, illetve családtagjaik közül már többen kerültek veszélybe.

Statisztikai adatok.

Elgondolkodtató, hogy a statisztikai adatok szerint a világon évente 1,2 millió kiskorú válik a gyermekkereskedelem áldozatává.

2013-2014 között csak az Európai Unió területén 15.846 áldozatot regisztráltak, amelynek 15%-a kiskorú.

Ha a romániai helyzetet tekintjük, akkor az Emberkereskedelem Ellen Küzdő Országos Ügynökség adataiból az derült ki, hogy 2008-2010 között, 3000-nél is több áldozat került nyilvántartásba.

2013-ban 896 áldozatot regisztráltak hazánkban, 2014-ben pedig 757-t. A legutóbb feldolgozott adatok a 2015-ös éviek, amelynek értelmében 880 áldozat került nyilvántartásba, amelynek 66%-a nő.

A statisztikai adatok arra is lehetőséget nyújtanak, hogy az áldozatok szocio-demográfiai profilja kirajzolódjon. Ennek értelmében, évekre visszamenőleg az derül ki, hogy az áldozatok többsége nő, akiket szexuálisan zsákmányolnak ki. Többnyire a fiatal – 14-25 – éves korosztályt célozzák meg, és az áldozatok között több a vidéki- és alacsonyabb végzettséggel rendelkezők aránya, mint a városi-, és magasabb szakképzettséggel rendelkező egyén.

Az emberkereskedelem okai.

Az okok, amelyek táplálhatják ezt az illegális tevékenységet, rendkívül sokfélék. Ismeretük nagyon fontos, hiszen ezek tudatában, a problémák orvoslásával, eredményesebben föl lehet venni a küzdelmet az embercsempészettel szemben, illetve csökkenthetjük annak esélyét, hogy mi magunk, hozzátartozóink, barátaink e háló fogságába kerüljenek.

A legfontosabb okok a következők:

 • munkanélküliség
 • szegénység
 • alacsony fizetések
 • rossz élet- és munkakörülmények
 • szakképzetlen munkaerő magas aránya
 • nemek közötti diszkrimináció
 • családon belüli konfliktusok, erőszak
 • nagy kereslet a szexuális szolgáltatások iránt
 • sok a sebezhető, érzékeny ember
 • mert a szülők, itthon hagyva gyermeküket, külföldre mennek dolgozni
 • a szülők eladják gyermekeiket
 • a társadalom, a hatóságok nem biztosítanak kellő védelmet
 • a hatalmas profit ösztönzi a bűncselekményeket

A toborzás módszerei.

Az okokhoz hasonlóan, a toborzási formák különféle változataival találkozhatunk. A téma kutatói arra a következtetésre jutottak, hogy Romániaban, a 2007-es uniós csatlakozás óta csökkent az erőszakos elrablások száma, és helyükbe a sokkal kifinomultabb, kommunikáción alapuló módszerek léptek.

Az emberkereskedők kiváló pszichológiai érzékkel, ismeretekkel rendelkeznek:  tanulmányozzák lehetséges áldozataikat, ismerkednek velük, megkeresik a gyenge pontjaikat.

 • munka- és házasságközvetítő szervezetek
 • utazási irodák
 • modellügynökségek
 • jól fizető, külföldi munkahelyek: légi kísérő, pincérnő, ápolónő, háztartásvezető, táncosnő, fotó-modell, stb.
 • személyes, „véletlen” találkozások: vendéglátóhelyek, szórakozóhelyek, állomások, reptér
 • „ jó ismerősként” való bekerítés
 • újsághírdetés
 • internet – elsősorban nők és fiatalok esetében
 • bizalmi kapcsolat: szerelem elhitetése, házassági ajánlat
 • családtagok általi eladás (legtöbbször külföldre),
 • erőszakos elrablás

Az áldozatok sorsa.

Az áldozatok sorsa általában életkortól, nemtől, képességektől (mire lehet a leginkább fölhasználni az illető személyt), az igényektől függ.

A leggyakoribb sorsok, amelyek a kiszolgáltatott emberekre várnak, a következők:

 • Prostitucíó
 • Nehéz fizikai munka gyerekeknek: mezőgazdasági munka, állattenyésztés, gyümölcsszedés, építkezés. Gyakran bántalmazzák, éheztetik, rabszolgaként kezelik.

Napi 16-18 órát is dolgoztatják a gyerekeket, vagy addig, amíg az éhségtől és a kimerültségtől elájulnak.

 • Nehéz fizikai munka felnőtteknek. Elveszik irataikat, éhbérért dolgoztatják őket is a végkimerülésig.
 • Szervkereskedelem
 • Kábitószerrel való kereskedés (fogyasztás, eladás)
 • Gyerekek koldulásra való kényszerítése
 • Kisbabák, kisgyerekek örökbe adása nagy fizettség fejében (általában külfödre)

Miért nehéz megszabadulni az emberkereskedőktől?

 • Kiszolgáltatottság miatt
 • Idegen környezet, nyelv ismeretének hiánya
 • Adósság csapda: az áldozat sok pénzzel tartozik a fogvatartójának
 • Iratok, dokumentumok hiánya miatt
 • Fenyegetettség, megfélemlítés, bántalmazás és/vagy hozzátartozók bántalmazásának kilátásba való helyezése
 • Szégyen, bűntudat, szorongás miatt
 • Megbélyegzettség miatt
 • Az áldozat egyedül marad, tehetetlennek érzi magát
 • A család, az egykori környezet negatív reakciója: kirekesztés, kitagadás, kiközösítés

Éppen ezért, ne dőlj be, ha…

 •   Első találkozáskor jól kereső munkát ajánlanak külföldön!
 • Rövid időre jó mozgású lányokat keresnek, és te vagy erre a megfelelő!
 • Ha téged találnak alkalmasnak, hogy filmben vagy videofilmben szerepelj!
 • Ha külföldi munkavállaláshoz nem szükséges idegen nyelvismeret!
 • Csinos lányokat keresnek eperszedésre!
 • Ha egy jól hangzó álláshirdetésben csak mobilszámot, esetleg jeligét adnak meg!
 • Ha külföldi munkavállalás esetén csak a kiutazás költségeit biztosítják!
 • Ha barátod, haverod, rokonod ígér állást, ez esetben se bízz benne vakon!

Megelőzés.

Amint már a bevezetőben is megfogalmaztam, az emberkereskedelemet megszüntetni nem lehet, csupán küzdeni, tenni lehet az ellen, hogy kellő tájékoztatással, felvilágosítással megelőzzük, hogy áldozatokká váljunk, illetve váljanak mások.

A következő tényezők segíthetik a megelőzést:

 • Jó családi, baráti kapcsolatok
 • Az internet óvatos, körültekintő, biztonságos használata
 • Tájékozódás
 • Fokozott odafigyelés a szülők, tanárok részéről
 • Tiszta, hiteles emberi kapcsolatok, amelyek példaértékűek lehetnek a gyerekek számára
 • Önvédelem tanulása

Mi a tennivaló, ha valaki áldozattá vált?

 • Minden információ megjegyzése a hellyel kapcsolatosan, ahol az áldozatot fogva tartják
 • Segítségkérő üzenet, hívás egy otthon maradt családtagnak, rokonnak, barátnak
 • Értesíteni a rendőrséget a 112-es segélyvonalon
 • Meg kell szökni, amennyiben lehet, és fel kell keresni szervezeteket: templom, civil szervezetek, nagykövetség

Ingyenesen hívhatóak a következő telefonszámok, ha valaki veszélyben érzi magát vagy már veszélybe került:

Romániából: 0 800 800 678

Külföldről: 0040 21 313 31 00

Döntéseinket alaposan fontoljuk meg! Tanuljunk meg NEM-et mondani, hogy ne váljunk áldozattá!

Barabás Gyöngyvér

filozófia-történelem szakos tanár

Kategória: Hírek, események | A közvetlen link.