Adventi gondolatok III.

Kire várunk adventben?

Adventi várakozásunk kettős: várjuk a kicsi Jézus születését és várjuk a megdicsőült Jézus visszatérését.

Ki ez a megdicsőült Jézus? Miért kéne várnom Őt? Miért jó nekem, ha eljön?

A választ a Jelenések könyvében kell keresnünk. A szentírás egyik legszebb könyve, János apostol jelenéseinek írása. Az idős János apostolt, az Úr igéje miatt, Patmosz szigetére száműzték, munkatáborba. Elragadtatásban látta látomásait, és írta meg a végidőkről szóló könyvét, káprázatos képekkel és szimbólumokkal telítve. A szentírás a teremtéssel kezdődik, amelyből megtudjuk, hogy az embert, a mikro- és makrokozmoszt, Isten teremtette végtelen szeretetében, és célja van vele. A szentírás utolsó könyvéből, a Jelenések könyvéből, kiderül, hogy a történelem egyetlen omega pont felé halad: Jézus Krisztus és az Ő győzelme felé, amely már megszerzett győzelem, de az idők végén mutatkozik meg.

                A könyv központi alakja tehát, 22 fejezeten keresztül, a Bárány, Jézus Krisztus, a megfeszített és feltámadt Úr, aki testén hordja a keresztre feszítés jeleit. A Pantokrátok Krisztus, aki (amint számtalan székesegyház apszisában láthatjuk) a világmindenség Uraként jelenik meg.

A könyv központi üzenete:Jézus Krisztus győzött!

Ő az ’Ámen’. Jézus Krisztus az ’ÁMEN’ János apostol írásában. Azaz volt a teremtés, a bűnbeesés, a kivonulás, az Ige megtestesülése, a keresztény üldözések, a ’sötét középkor’, az egyházszakadások, a világháborúk, napjaink járványai, egyvilágvallás … Ámen. Mindennek a végén ott van az ’Ámen’, Jézus Krisztus győzelme!

Miért kéne várnom Őt? Miért jó nekem, ha eljön? Mert a Szeretet Istene a győztes! Ez a rózsaszín gyertya öröme: Jézus Krisztus a győztes, aki feloldja a történelem feszültségeit, aki békét hoz a világba, akivel boldogan élhetek itt a földön, mert meg fogja valósítani az ezer éves uralmát, melyet a Miatyánkban megígért. Mert Isten szeretetében élni az emberi lélek leghőbb vágya, még akkor is, ha nem tudatos.

Hogyan kell várnom őt?

– folytatjuk –

 Bodor Julianna, tanárnő

Kategória: Hírek, események | A közvetlen link.