XXXIV DOMOKOS PÁL PÉTER VÁNDOR GYERMEKKÓRUS TALÁLKOZÓ

„Édes hazámnak akartam szolgálni” – Domokos Pál Péter

 Május 20-án került sor a Domokos Pál Péter Vándor Gyermekkórus találkozóra Gyergyóalfaluban.

„Az 1930-as évek közepére a Gyergyó-medencei gyermekkórusok elértek a fejlődésnek arra a fokára, amikor is felmerült az az igényük, hogy megismertessék magukat településeiken kívül is. Ennek az igénynek a megfogalmazója elsősorban Domokos Pál Péter, pedagógus, zenetörténész, népnevelő volt, aki abban az időben Gyergyóalfalu kántori tisztségét töltötte be. A kezdeményezők között meg kell említenünk Petres Ignác csomafalvi, Mihály István szárhegyi, sőt újabb források szerint Bálint Ákos gyergyószentmiklósi kántorok nevét.

Így 1935-ben az összes település elküldi gyermekkórusait az első, a szárhegyi találkozóra. Megegyezés születik arról, hogy egy találkozón a kórusok fellépésének sorrendje szigorúan az ABC-s rendet követi. Az utolsó fellépő a házigazda kórus. A közös számokat a vendéglátó karnagy vezényli. Feliratos vándorzászló készül.

A következő találkozóra 1936-ban Ditróban kerül sor. Itt a nagytekintélyű Dr. Lőrincz József esperes-plébános szabályzatot alkot, amelyben lefekteti a találkozó célját, lefolyásának mikéntjét. Ez a szabályzat ajánlja elsőként közös számként a Pázmány Péter himnuszát, az „Ó dicsőséges, ó ékességes” című egyházi népéneket. Ez a szabályzat nem tiltja világi művek bemutatását.

Az 1937-ben megszakadt sorozatot 1981-ben Petres Lajos, ditrói zenetanár próbálja újraindítani, felhasználva Bartók Béla és George Enescu születésének 100. évfordulóját. Habár erre a találkozóra minden falu elküldi kórusát, a folytatás mégis elmarad.

Az igazi újraindítás Páll Ibolya gyergyószentmiklósi zenetanárnak sikerül 1992-ben. Azóta töretlen a találkozók sora. Páll Ibolya javasolja második közös számként az „Eljöttünk, mind zengjen az ének” című kánont. „

Petres Csaba

2023.május 15.

Az alfalvi eseményen tizenegy kórus vett részt, közel 260 gyermek adott elő világi és egyházi műveket a plébániatemplomban. Iskolánkat 28 diák képviselte, Sajgó Emese zenetanárnő vezetésével.

Képgalériánk megtekinthető a képre kattintva:

Kategória: Hírek, események | A közvetlen link.