Istoria școlii

Şcoala de o jumătate de mileniu din Joseni

 

După monografia lui Magyari András, cea  intitulată Satul Joseni în vâltoarea istoriei  putem afirma faptul că, de la începutul Evului Mediu, societatea din Ardeal a acordat o deosebită importanţă educaţiei.

În Ţinutul Secuiesc, majoritatea şcolilor au fost inaugurate de la începutul secolului al XVI-lea. Acest lucru este în corelaţie nu numai cu dezvoltarea târzie a agriculturii şi a vieţii sociale, ci şi cu dezinteresul populaţiei faţă de viaţa culturală.

Acest lucru poate fi identificat atât în zona Gheorgheni, cât şi în zona  Ciuc, unde foarte puţini elevi au continuat studiile în străinătate.

Şi la Secui, procesul de educaţie şcolară a început cu şcolile de la ţară. De obicei, aceste şcoli au fost contruite lângă biserică, adică pe teritoriul bisericii. De la începutul secolului al XVI-lea până la sfârşitul secolului al XVII-lea tot în acest teritoriu va fi contruită parohia şi casa institutorului. Din alte surse noi mai aflăm că satul asigură pentru institutori un imobil separat.

De la începutul secolului al XVIII-lea, încep să construiască separat sălile de clasă, dar şi atunci au fost foarte primitive. Copiii au luat loc, lângă pereţi pe nişte scânduri fixate pe nişte piloni. În mijlocul sălii, a fost aşezată masa învăţătorului ca să poată supraveghea mai bine copiii.

În Ardeal, institutorii au fost nişte oameni care au terminat un colegiu, care au fost aleşi de către conducerea bisericii fără intervenţia altor persoane. Institutorii au fost aleşi pentru o perioadă de 2-3 ani.

Sursele moştenite dovedesc faptul că salariul unui învăţător din acea perioadă a fost foarte mic.  De la începutul anilor 1590, funcţionarea şcolii din Joseni pare una continuă.

În anul 1780, după terminarea contruirii bisericii, a fost construită o şcoală nouă pe proprietatea cantorului din acea vreme. Această clădire a fost distrusă de un incendiu în anul 1806, dar a fost reconstruită chiar în acelaşi an. Această clădire, în formă renovată, există şi astăzi, funcţionând ca locuinţa cantorului bisericii.

În această perioadă, cantorul a avut mai ales atribuţii de dascăl sau de învăţător.

Spiritul iluminismului din secolul al VVIII-lea a contribuit la schimbarea calităţii educaţiei. În această perioadă se răspândeşte viziunea că o educaţie de bună calitate depinde şi de nivelul de pregătire a învăţătorului. Statul şi societatea are mai mare nevoie de oameni calificaţi şi de oameni profesionişti. Şi această necesitate a contribuit la creşterea rolului social al şcolii. Nu este întâmplător că în secolul al XVIII-lea, numărul şcolilor se dublează.

 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUPĂ REVOLUŢIA DIN 1848-1849

După revoluţie, în domeniul învăţământului, au avut loc nişte schimbări majore. Orban Balazs precizează că în Joseni, între anii 1849-1860, nu exista o viaţă semnificativă în ceea ce privește şcoala. După 1860, cu sprijinul episcopului catolic Haynald Lajos şi cu sprijinul comunei, şcolile vor fi readuse la viaţă.

În 1868 a fost introdusă şi aici legea lui Eötvös referitor la educaţie, care dispune că educaţia este obligatorie. După această lege copiii între 6 şi 12 ani au obligaţia să finalizeze cele şase clase primare. În Joseni în momentul apariţiei acestei legi au fost 769 de copii, care aveau obligaţia să meargă la şcoală. Din 769 de copii, 399 erau băieţi iar 370 erau fete.

În anul 1869, conform acestei legi a fost înfiinţat un consiliu care avea sarcina să asigure personalul didactic. Neavând la dispoziţie suficiente săli de clasă, numai 135 băieţi din 399 şi 70 de fete din 370 au avut posibilitatea să meargă la şcoală. Au existat și alte probleme: achiziţionarea manualelor, încălzirea sălilor de clasă, asigurarea apartamentelor pentru învăţători etc. Dar, problema principală era, în continuare, lipsa sălilor de clasă şi a profesorilor. Şcoala mai avea nevoie de patru săli de clasă şi patru cadre didactice ca să funcţioneze fără probleme.

Mulţumită bisericii şi comunei în Joseni, şcoala de la două cadre didatice, în trei ani, a ajuns la şapte cadre didactice.

Din anul 1870, au fost luate măsuri pentru combaterea şi scăderea analfabetismului. În acest sens au organizat educaţia adulţilor. Învăţătorul, care a învăţat un adult să citească şi să scrie, a primit trei forinţi, iar în cazul în care l-a învăţat doar să scrie, a primit doi forinţi ca onorariu. În anul 1871, trei învăţători au învăţat pe 69 de adulţi să scrie.

O altă iniţiativă utilă a fost înfiinţarea unei pepiniere. În 1870, când Consiliul local a fost mutat din clădirea şcolii Veress Zsigmond, grădina acesteia a fost restituită şcolii pentru înfiinţarea unei pepiniere. Sub îndrumarea profesorilor, elevii și-au însuşit principalele operaţii în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea pomilor fructiferi. În acest domeniu un merit excepţional l-a avut învăţătorul Pál Albert. Pepiniera a produs o cantitate semnificativă de pomi fructiferi pentru vânzare.

 

Construirea şcolilor în Joseni

În anul 1895, a fost contruită şcoala din „Alszeg” cu o sală de clasă şi cu un apartament pentru învăţător precum şi şcoala destinată numai pentru fete cu trei săli de clasă şi cu un apartament pentru învăţător.

În anul 1908, reţeaua şcolară s-a extins. În acest an a fost contruită, cu 24706 coroane, pe teritoriul şcolii Veress, o clădire care avea patru săli de clasă.

Peste doi ani, în 1910 au început lucrările pentru construirea şcolii de la Borzont, care avea o sală de clasă şi un apartament pentru profesor. Aici predarea a început în anul 1912 cu 43 de elevi.

Din anii 1860, poate fi observată o mai mare implicare din partea bisericii şi din partea conducerii comunei în ceea ce priveşte o mai bună funcţionare a instituţiilor şcolare. Mulţumită acesteia, în anii 1880 a crescut numărul oamenilor care au ştiut să scrie şi să citească.

Potrivit datelor recensământului, din anul 1910, din 6442 locuitori, 3071 au ştiut să scrie adică 47,72 % din populaţie.

 

 

ACTIVITATEA ŞCOLII DUPĂ REFORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN 1948

 

Reforma de învăţământ a creat o serie de schimbări, atât în sistemul şcolar cât şi în funcţionarea aparatului administrativ. Conducerea şi controlarea şcolilor a fost aproape în întregime sarcina consiliului local.

După această reformă, au fost create şcoli de stat, atât în satul Borzont cât şi în satul Joseni, şi, ca o noutate, în teritoriul Bucin. Pe teritoriul comunei, în anul 1952, au funcţionat şapte şcoli, 4 grădiniţe, o creşă şi un internat.

În acea perioadă, o problemă permanentă era şcolarizarea elevilor de vârstă şcolară. Directorul, Vargyas János, spunea că, la deschiderea anului şcolar 1955-56, 30 % dintre elevi nu au fost prezenţi din cauza muncilor agricole.

Numărul elevilor  de vârstă şcolară în anul şcolar 1955-1956 era:

-în clasele I-IV 469 de elevi

-în clasele V-VIII 198 de elevi, în total 667 de elevi. Noutatea anului şcolar 1956-1957 a fost introducerea educaţiei politehnice.

În anul şcolar 1957-1958, procesul educativ a fost efectuat de către 14 învăţători şi 11 profesori, iar numărul elevilor era de 589. În următorul an şcolar numărul elevilor a crescut:

-în clasele I-IV 429 de elevi

-în clasele V-VIII 208 de elevi, în total 637 de elevi.

Anul şcolar 1961-1962 va aduce o schimbare fundamentală în învăţământul din Joseni. A început să funcţioneze liceul. Acest lucru a creat o schimbare semnificativă atât în munca elevilor cât şi în munca personalului didactic. În anul şcolar 1963-1964 au fost – în clasele I-IV- 245 de elevi: –     în clasele V-VII – 297 de elevi

  • în clasele VIII-X 108 de elevi, în total 650 de elevi.

În perioada următoare, reţeua şcolară s-a dezvoltat semnificativ, pentru că au funcţionat clasele IX-XII. Pe lângă aceste clase de liceu, a existat o secţie profesională şi o secţie de ucenici.

În anul şcolar 1996-1997, numărul elevilor a fost:

– în clasele I-IV: 306 de elevi

-în clasele V-VII: 266 de elevi

-în clasele VIII-X: 94 de elevi

-clasa profesională: 57

-clasa de ucenici: 45

-225 de preşcolari, în total 993.

În perioada 1948-1951, şcoala a avut 28 de cadre didactice. Dacă luăm în considerare numărul cadrelor didactice şi numărul elevilor, pentru fiecare cadru didactic ajungea 24 sau 25 de elevi.

 

Merită o recunoaştere a cadrelor didactice care au îndrumat, ca diriginți, clasele terminale:

ANUL                         Numărul elevilor                                 Numele dirigintelui

1961-1965                               27                                             Vargyas Antal

1962-1966                                33                                             Domokos Piroska

1963-1967                                35                                             SövérElek

1965-1969                                22                                             Vargyas Antal

1966-1970                               27                                             SövérElek

1967-1971                                35                                             Czirják István

1968-1972                               25                                              Tőzsér (Ambrus) Rozália

1969-1973                               25                                             Vargyas Antal

1970-1974                                15                                            Pap Emese

În anul şcolar următor, şcoala nu avea clasă terminală pentru că atunci s-a trecut la predarea până în clasele a 12-a.
1988-1992                                 27                                           Vargyas Antal

1989-1993                                22                                           Bogyé Miklós

1990-1994                                23                                          Köllő Sándor

1991-1995                                27                                          Csibi Katalin

1992-1996                                 16                                           Vargyas Antal

1993-1997                                16                                          Bogyé Miklós

1994-1998                                 24                                          Gáll János

1995-1999                                 28                                           Csibi Katalin

1996-2000                                 22                                          Lőrincz Erzsébet

1997-2001                                 19                                          Török  Károly

1998-2002                                 18                                           Köllő Sándor

1999-2003                                 17                                           Csibi Katalin

2000-2004                                 19                                           Gáll János

2001-2005                                 22                                          Kiss Arnold

2002-2006                                 22                                          Kiss Loránd

2003-2007                                 23                                           Bogyé Miklós

2003-2008                                 24 seral                                  Barabás Erzsébet

2004-2008                                17                                           Fazakas Károly

2005-2009                                19                                           Kiss Arnold

2006-2010                                 22                                          Kiss Loránd

2007-2011                                 20                                           Borbély-Bartis Gyöngyvér

2008-2012                                17                                           Barabás Erzsébet

2008-2013                                  7  seral                                   Szilágyi Levente

2009-2013                                23                                           Kiss Arnold

2010-2014                                 26                                           Kiss Loránd

2011-2015                                30                                          Borbély-Bartis Gyöngyvér

2012-2016                                28                                          Barabás Erzsébet

2013-2017                                 20                                          Kiss Arnold

2014-2018                                 23                                           Bencző Piroska

 

După al Doilea Război Mondial, şcoala a fost condusă în general de directori bine pregătiţi, după cum urmează:

Székely Béla                     1948-1955

Vargyas János                   1955-1961

Szilveszter László             1961-1963

Székely Ferenc                  1963-1965

Gál Ernő                            1966-1980

Jánosi Tibor                       1980-1984

Bogyé Miklós                    1984-1989

Jánosi Tibor                      1989-1990

Gál Ernő                           1990-1997

Bogyé Miklós                   1997-2004

Gáll János                          2004-2015

Köllő Sándor                     2015-până în prezent

În fiecare an şcolar, numărul cadrelor didactice a crescut: în anul 1945 – 20 de cadre didactice, în 1950 – 28 de cadre didactice, în 1955 – 33 de cadre didactice, în 1960 – 41 de cadre didactice, în 1965 – 56 de cadre didactice, în 1969 – 60 de cadre didactice, în 1996 – 1997 – 67 de cadre didactice. În plus, şcoala a avut un bibliotecar, doi laboranţi, două secretare, trei contabili, un casier, 19 muncitori şi  un îngrijitor.